WhatsApp | 0544 715 9464

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

EUREFE KONFERANSLARI

EUREFE’17 Uluslararası Kongresi 27-29 Temmuz 2017 tarihinde  Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi tarafından Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir.

 

EUREFE Uluslararası Kongre serisinin 2017 yılı ana teması “Dünyada ve Türkiye’de İktisadi, İdari ve Siyasal Dönüşüm: Etkileri ve Politika Önerileri” olarak belirlenmiştir.

 

HAKKINDA

1) Konferansımız, yeni akademik teşvik yönetmeliğine göre, “bir konferansın uluslararası konferans
sayılabilmesi için bilim kurulunda en az 5 yabancı bilim insanı bulunması koşulunu”  fazlasıyla sağlamaktadır.

 

2) Ayrıca konferansa gönderilen tam metin bildiriler, kongre bilim komitesince incelendikten sonra, konferans tam metin (proceeding) kitabında basılacaktır. Bu yönüyle konferans, katılımcılara akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde ilgili alan için belirtilen ölçüde puan kazandıracaktır.

 

3) Konferansa gönderilen tam metin bildiriler arasından “Ekonomi, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri ve Uluslararası İlişkiler, ” alanlarında en iyi ilk 3 bildiri seçimi yapılacak, (ilgili yazarlara ödül belgesi posta yolu ile gönderilecektir). Katılımcılar bu ödülleri de akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde ilgili alan için belirtilen ölçüde puan üzerinden beyan edebileceklerdir.

 

MAKALE ÇAĞRISI

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen EUREFE Kongresi iki yıldır uluslararası ölçekte düzenlenmektedir. İlki 2016 yılında “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İşsizlik Problemi: Etkiler ve Politika Önerileri” ana temasıyla düzenlenen EUREFE Uluslararası Kongresi bu yıl  “Dünyada ve Türkiye’de İktisadi, İdari ve Siyasal Dönüşüm: Etkileri ve Politika Önerileri” ana teması ile 27-29 Temmuz 2017 tarihlerinde Aydın’da düzenlenecektir. Türkiye ve dünyanın seçkin üniversitelerinde çalışmalarını yürüten değerli bilim insanlarının, karar alıcı ve politika yapıcıların bir araya gelmesine olanak sağlayacak olan kongrede, katılımcılar Türkiye ve Dünya’da ekonomik, finansal, mâli, siyasi ve uluslararası ilişkiler alanındaki çeşitli konuları değerlendirileceklerdir.  Türkiye’nin çeşitli illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılar bilimsel araştırmalar ışığında olaylara çözüm odaklı yaklaşarak olası politika önerilerini sunacaklardır.

  

Temel bildiri çağrısı iktisadi, siyasal, finansal,mâli, sosyal ve yönetişim alanında ki gelişmelere vurgu yapan, bu gelişmelerin ulusal ve uluslararası ölçekte etkisini değerlendiren teorik, metodolojik ve ampirik araştırmaların hepsine açıktır. Kongre başlıkları aşağıdaki gibidir;

 • Bölgesel Ekonomi ve Kalkınma
 • Çevre Ekonomisi ve İşletmeciliği
 • Kentleşme, Çevre ve Şehircilik
 • Enerji Ekonomisi ve İşletmesi
 • Sanayi Ekonomisi ve İnovasyon
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Turizm Ekonomisi ve İşletmeciliği
 • Sağlık Ekonomisi ve İşletmeciliği
 • İşgücü Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler
 • Girişimcilik
 • Eğitim Ekonomisi ve İşletmeciliği
 • Kamu Ekonomisi ve Finansmanı
 • Toplumsal Cinsiyet Sorunları ve Kadın Çalışmaları
 • Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği
 • Kırsal ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Bankacılık ve Finans
 • Hukuk ve Ekonomi
 • Hukuk ve İşletme
 • Dış Politika Analizi ve Türkiye’nin Dış Politikası
 • Avrupa Birliği
 • Türkiye – AB İlişkileri
 • Mali Yerelleşme ve Merkezileşme
 • Vergi Sistemleri ve Politikaları
 • Vergi Yükü ve Yansıması
 • Mali Teşvik Sistemi
 • Kamu Maliyesi ve Yükselen Ekonomiler
 • Vergi Teorisi
 • Siyaset Bilimi ve Sosyolojisi
 • Siyaset Felsefesi
 • Siyasal Sistemler ve Partiler
 • Demokratikleşme
 • Sivil Toplum ve Katılımcı Demokrasi
 • Kamu Yönetimi ve Politikaları
 • Yerel Yönetimler
 • Yönetim Tarihi
 • Sosyal Hizmetler ve Politikalar

[ Davetli Konuşmacılar ]